Uppsala Kommun

En ljusfest för barns rättigheter ska skapa vi-känsla

En ljusfest för barns rättigheter ska skapa vi-känsla

Fredag 18 november 17.00 firar barn, familjer och personal från Gamla Uppsalas kommunala förskolor en ljusfest i Gränby Park. Syftet är att uppmärksamma barns rättigheter och skapa en vi-känsla i ett mångkulturellt sammanhang.

Ljusfesten ordnas av förskolorna och är en återkommande tradition för Gamla Uppsalas kommunala förskolors barn och familjer. Den är en del i det interkulturella förhållningssätt som förskolorna arbetar utifrån.

På hösten är ljuset en viktig del i många religioner och traditioner. Ljusfesten uppmärksammar att mycket är gemensamt i olika kulturer, religioner och traditioner som finns representerade på förskolorna.

– Vi uppmärksammar ljuset med ljusfesten i novembermörkret som en del i vår förskoleenhets kultur. Genom ljusfesten vill vi bidra till en känsla av gemenskap, säger Birgitta Gräll, förskolechef för förskolorna i Gamla Uppsala.

Just i år är ljusfesten en del av något större. Förskolorna i Uppsala kommun uppmärksammar också FN:s barnkonvention samma kväll, tillsammans med många andra förskolor på olika platser i Sverige. Bland annat tänds ljuslyktor vid Sävja kulturcentrum och Boländernas förskola. ”Under samma himmel, under samma kväll” är en manifestation som vill ge barnen en plats och en röst i det offentliga rummet.

Under ljusfesten delar barnombudsmannen även ut årets barnrättspris.

Före ljusfesten, 16.30, invigs den nyrenoverade gång- och cykeltunneln under Råbyvägen i närheten av Relitahallen. Invigningen är en avslutning på ett samarbetsprojekt mellan stadsbyggnadsförvaltningen och barn från Gamla Uppsalas kommunala förskolor.

– Barnen har haft huvudrollen och fått sätta sitt avtryck i världen och i det samhälle de lever i som de demokratiska världsmedborgare de är, säger Birgitta Gräll.

Barn, familjer och personal från förskolorna går tillsammans från invigningen av tunneln till ljusfesten.

För mer information
Birgitta Gräll, förskolechef
Telefon: 018-727 73 57
E-post: birgitta.grall@uppsala.se

Post Comment