Uppsala Kommun

104 miljoner i statlig byggbonus till Uppsala

104 miljoner i statlig byggbonus till Uppsala

Bonusen ska stimulera ökat bostadsbyggande och infördes av regeringen i våras. Beskedet om de 104 miljonerna meddelades på tisdag förmiddag av Boverket. Uppsala kommun är den kommun som tilldelas det största bidraget efter Stockholm och Göteborg. Hur pengarna ska användas är ännu inte beslutat.

– Bonusen är ett välkommet tillskott i ett läge när vi bygger mycket och behöver bygga mer och billigare så att fler kan få en bostad i Uppsala. Vi vet att många vill bo och arbeta här, och de önskemålen vill vi förstås möta, säger Erik Pelling (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

Regeringen fattade beslut om införandet av statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande den 21 april i år. Bidraget, som fördelas mellan de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren, är på totalt 1,8 miljarder för 2016 och 2017 och därefter 1,3 miljarder årligen.

För att komma i fråga måste kommunen under en tolvmånadersperiod ha gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. I kommunen ska även finnas minst en nyanländ folkbokförd invandrare som fått uppehållstillstånd under en tolvmånadersperiod. Kommunen ska under innevarande eller föregående mandatperiod ha antagit riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, samt under samma period ha antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planen.

– Vi uppfyller alla fyra kriterier, och att vi får en så pass stor del av den gemensamma kakan visar att vi gjort en bra ansökan och att vi fattat rätt beslut om takten i bostadsbyggandet. Det här tillskottet kommer att hjälpa oss att förverkliga målet om 3000 bostäder och 2000 nya arbetsplatser per år, säger Erik Pelling.

Post Comment