Uppsala Innovation Centre

Immuneed tar in 4,3 mkr för satsning inom immunonkologi

Immuneed tar in 4,3 mkr för satsning inom immunonkologi

Tidigare UIC-bolaget Immuneed har tagit in 4,3 miljoner kronor i såddfinansiering för att kunna utveckla sin satsning på immun-onkologiska cancervacciner och växa sin ex vivo service, som med humant helblod kan detektera akuta immunrelaterade biverkningar av biologiska läkemedel.

Immuneed etablerades 2014, med tidig finansiering från Bio-X (Uppsala BIO/Vinnova) och Dutch Technology Foundation STW. Bolaget har nu fått en första såddfinansiering om 4,3 miljoner kronor från privata investerare, Almi Invest och Uppsala University Holding. Finansieringen är ett resultat av ett lovande vaccinprojekt inom immunonkologi och tidiga kunder till bolagets serviceverksamhet. Finansieringen möjliggör en förstärkning av teamet med ytterligare resurser för att driva vaccinprojektet vidare samt att kunna etablera sig i ändamålsenliga lokaler för servicen, som erbjuds till kunder som bedriver utveckling av biologiska läkemedel, enligt ett pressmeddelande från Immuneed.

Bolagets vaccinkandidat kommer från grundaren och bolagets forskningschef Sara Mangsbos postdoktorsarbete vid Leiden University Medical Centre, Nederländerna och från forskning vid Uppsala universitet.

– Det är spännande att nu få växla upp det arbetet vi har startat inom immunonkologi eftersom immunterapier är och kan bli ett ännu viktigare instrument i cancervården framöver. Immunterapier har ju en enorm terapeutisk potential och vi brinner för att patienter ska få tillgång till fler behandlingsalternativ. Vår initiala indikation är prostatacancer. När vi nu har Gunilla Ekström vid rodret som vd har vi också kunnat knyta viktig pre-klinisk och medicinsk kompetens till teamet, säger docent och forskningschef Sara Mangsbo.

Immuneeds vaccinprojekt är ett peptidbaserat vaccin som bygger på en unik patentsökt strategi som både ökar upptag av peptidläkemedel och samtidigt aktiverar patientens immunceller för att dessa i sin tur ska bekämpa cancern. Det primära fokuset är idag prostatacancerpatienter som nyligen fått en diagnos och som karakteriseras som högrisk, men plattformen kan också användas för att utveckla immunstimulerande läkemedel mot andra indikationer.

Post Comment