Nyheter

Ungdomspraktik i England för Lundellskas elever

Sistaårselever på Lundellska skolans Nursing care program reste igår till England för att få möjlighet att göra sina fem veckors praktik i Leeds.

Christer Öjdeby från Barn, ungdom och arbetsmarknadskontoret (UAK) leder gruppen tillsammans med Mariann Karlsson, lärare på Lundellska skolan.

Det var redan förra året som UAK förmedlade kontakt med vårdföretaget BUPA i England. Detta ledde till att en grupp elever kunde resa till Leeds och göra fem veckors praktik under sin sista termin före studenten. BUPA ordnade med bostad och transporter på plats och Lundellska skolan betalade flygbiljetterna.

– Det var en budgetvariant. I vanliga fall får skolan bekosta detta men eftersom BUPA tyckte att de svenska eleverna gjorde ett bra arbete så stod de för boendet, säger Christer Öjdeby, internationellt ansvarig på UAK.

– Men i år gäller andra regler för praktikanter och personal på vårdinrättningar i England. Alla måste gå igenom en slags check innan de kan få göra sin praktik eller börja arbeta. Man vill förhindra att det kommer in personal som kan åsamka patienterna problem. Denna check ordnas på en dag och processas sedan under en treveckors period. Men alla måste finnas på plats i England för att det skall fungera.

Uppsala kommun (830 nyheter, 12 evenemang)

Ytterligare information:
http://www.uppsala.se

Skriven av: Uppsalanytt

Post Comment