Nyheter

Underbart är kort när upplänningarna väljer bolåneränta

Nära 69 procent av bolånekunderna i Uppsala län väljer helst rörlig tremånadersränta. Samtidigt ratar man bindningstider på ett, fyra eller sju år. Genomsnittet i landet när det gäller tremånadersräntan är nära 70 procent. Det visar Länsförsäkringars bolånebarometer som är en kvartalsvis sammanställning över hur bolånekunderna väljer bindningstider.

– De rörliga lånen är de mest populära och andelen har ökat sedan årsskiftet med 14 procentenheter. Från 54 till 68 procent. Det finns inget generellt samband mellan prisbild och bindningstider, därför verkar det vara en attitydfråga hur man väljer, säger Krister Allard, Chef Affärsområde Privat & Bank.

Sett till hela landet är det bindningstider på tre månader, två år, tre år och fem år som är mest populära.

Stark konjunktur, stigande huspriser och ökande skuldsättning bidrar till att Riksbanken höjer räntan. Om ett år ligger sannolikt reporäntan en procentenhet högre än idag, säger Krister Allard.

Post Comment