Nyheter

Tidningarnas nätupplagor växer om de tryckta

Antalet läsare på tidningarnas hemsidor har ökat med 75 procent de senaste två åren. Fyra av de fem största tidningarna har idag fler läsare på webben än av den tryckta tidningen. När intresset för digitala medier ökar, växer också efterfrågan på digital omvärldsbevakning.

Webbstatistik och postala räckviddsmätningar som sammanställts av omvärldsbevakningsföretaget Agent25 indikerar samma sak: en kraftig ökning av konsumtionen av webbnyheter gör att fyra av fem av landets största dagstidningar har betydligt fler läsare på webben än av den tryckta tidningen.

Den mest besökta hemsidan Aftonbladet.se har över en och en halv miljon fler läsare av webbupplagan i förhållande till den tryckta.

Felkällor kan finnas som ökar siffrorna i webbstatistiken, t.ex. att en del både läser nyheter hemifrån och från jobbet, eller att de förbjuder cookies. Men det viktiga är att trenden i antalet läsare av digitala medier också avspeglas i de postala enkäterna, säger Robert Tinterov, vd för omvärldsbevakningsföretaget Agent25.

Förändringen avspeglar sig även i annonspriserna. På Dagens Industris hemsida kostar den finaste webbannonsen ”Panorama” 249 000 kr per vecka, vilket är 9 000 kronor mer än ett uppslag i den tryckta tidningen.

På Svenska Dagbladets hemsida kostar en s.k. ”Super Size”-annons 80 000 kr, medan samma ungefärliga utrymme på en sida i tidningen (A5) kostar ungefär hälften.

Nordens största aktör inom webbaserad omvärldsbevakning är svenska Agent25, som började sin verksamhet redan 1998. Från det att man 2001 började ta betalt för tjänsten har företaget varit lönsamt och växt med femtio procent årligen, och i år har tillväxten fördubblats. Agent25 har idag sålt sina tjänster till över 2 7000 företag och organisationer.

Omvärldsbevakningsbranschen i Sverige omsätter 600 miljoner kronor i Sverige. Den stora delen är en efterhandshantering av tryckta klipp. Men direkt webbaserad omvärldsbevakning växer allt fortare:

Inom ett till två år kommer majoriteten av marknaden att handla om bevakning av webbaserade medier, alltså den marknad där vi är störst idag, säger Robert Tinterov.

Det är helt enkelt så att gårdagens klipp blir mer och mer ointressanta. Med vår webbevakning kan kunderna få rätt nyheter i rätt tid, även direkt i mobilen om de så önskar, fortsätter han

Post Comment