Svenska Spel

Svenska Spel får ordna pokerspel över Internet

Svenska Spel får ordna pokerspel över Internet

Regeringen beslutade på torsdagen att Svenska spel ska få tillstånd att anordna och förmedla pokerspel över Internet fr.o.m. den 1 december i år t.o.m. den 31 december 2007.

– Skälet till att vi ger Svenska spel detta tillstånd är att vi vill försöka kanalisera nätpokerspelandet till spelanordnare som står under svenska myndigheters kontroll och som inte drivs av privata vinstintressen, säger Bosse Ringholm, ansvarig minister för spelfrågorna i en kommentar.

– I dag tar de utländska spelbolagen en allt större del av spelmarknaden. Dessa bolag tänker enbart på sin egen vinst och bryr sig inte om de sociala skadeverkningar som ett överdrivet spelande kan föra med sig, säger Bosse Ringholm.

Regeringen har satt upp ett antal villkor, som finns med i tillståndet till Svenska spel. Där står bland annat att:

 • ingen under 18 år får delta i bolagets pokerspel på Internet
 • bolaget inte får låta någon delta i pokerspel som inte själv satt upp en gräns för hur mycket han/ hon kan förlora
 • bolaget inte får låta någon delta i pokerspel som inte själv satt en gräns för hur länge han/hon får spela
 • marknadsföring endast får ske i tidningar och på Internet. Vidare får marknadsföringen inte uppfattas som påträngande
 • telefonnumret till stödlinjen för spelberoende måste finnas med i samband med marknadsföringen och på spelplatsen
 • bolaget ska arbeta aktivt för att motverka problem med överdrivet spelande
 • den högsta tillåtna spelinsatsen ska vara två prisbasbelopp
 • regeringen omedelbart kan återkalla eller ändra tillståndet om förhållandena kräver det

  Regeringen avser att utvärdera pokerspelet på Internet under våren 2007.

  Post Comment