Nyheter

Svagt uppåt för IAR Systems

Delårsrapport från IAR Systems AB för 1 januari – 31 mars 2004 i sammandrag:

 • Omsättningen uppgick till 27,7 (28,1) Mkr, en ökning med 11 procent mot föregående kvartal (Kv.4-03).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-3,1) Mkr, inklusive en reservering om 3,2 Mkr i anledning av VDs avgång.
 • Resultatet före skatt uppgick till -4,3 (-3,5) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,12) kronor
 • Produkten IAR Embedded Bluetooth Protocol Stack såldes till Teleca Systems AB
 • Nuvarande VD avgår och rekrytering av ny VD pågår.

  Kommande rapporttillfällen:
  Delårsrapport för andra kvartalet 2004 lämnas den 11 augusti 2004.
  Delårsrapport för tredje kvartalet 2004 lämnas den 27 oktober 2004.

  Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.

  IAR Systems

  Post Comment