Nyheter

Succé för Länsförsäkringars räntefria bolån

Länsförsäkringar Uppsala fortsätter att agera prispressare på bolånemarknaden. Under mars månad erbjöds räntefria bolån under två månader, ett erbjudande värt upp till 15 800 kronor vid nyteckning av bolån. Tack vare den stora kundtillströmningen förlängs nu erbjudandet och gäller under hela april månad också.


– Vår huvuduppgift är att agera prispressare och ge bättre villkor till alla bolånekunder i landet. Vi hade aldrig kunnat drömma om det stora intresse kunderna skulle visa för vårt erbjudande under mars månad. Därför har Länsförsäkringar Uppsala beslutat att erbjuda räntefria bolån i två månader under april månad också, säger Johan Sojde, bankansvarig Länsförsäkringar Uppsala.

Erbjudandet omfattar bolån på upp till två miljoner kronor, där kunderna vid nyteckning slipper räntekostnaderna under de två första månaderna om de samtidigt har sin boendeförsäkring och sitt lönekonto i Länsförsäkringar. Erbjudandet gäller till och med 30 april.

– Vår utlåning till bostäder ökade kraftigt under mars 2007 jämfört med samma period året före. Vi har fått många nya bolånekunder och i stort sett alla som tecknat bolån under mars månad har valt att utnyttja erbjudandet, säger Johan Sojde.

Erbjudandet, som alltså sträcker sig till och med 30 april, riktar sig i första hand till kunder med boendeförsäkring i Länsförsäkringar Uppsala och som flyttar sitt lönekonto dit. Men också helt nya kunder får chans till räntefria lån. Den som tecknar boendeförsäkring och bo lån samt öppnar lönekonto, får också två månaders räntefrihet på nytecknade lån.

– Befintliga kunder som inte väljer att öka sina lån har möjlighet till andra förmåner och förbättrade villkor, säger Johan Sojde.

Post Comment