Nyheter

Störningar vid rivningen av Bodénshuset i kv Gerd

Rivningsarbeten i kvarteret Gerd kommer att pågå mellan 21 februari och 1 april. Detta medför störningar i form av gatuavstängningar, buller från maskiner, damm, transport av rivningsmassor, etc.


Måndag 21 februari börjar maskinrivningen av förrådshusen.

Onsdag 2 mars påbörjas maskinrivningen av det så kallade Bodénshuset och pågår till och med onsdag 16 mars.

Torsdag 17 mars till fredag 1 april sker maskinsortering och utlastning av rivningsmassor via Salagatan till Vaksalagatan.

Maskinerna kommer att riva mellan kl 07 och 19. För att bekämpa dammet finns på rivningsmaskinen munstycken som sprutar vatten över det som rivs. Personal dämpar dammet på marken med vattenslangar.

Gatuavstängningar
Vaksalagatan är avstängd 2-9 mars mellan Storgatan och Väderkvarnsgatan i båda riktningarna, 10-15 mars endast från Storgatan. Följ orange vägvisning. Den norra trottoaren är öppen medan den södra är stängd 2-15 mars.

Salagatan är helt avstängd mellan Roslagsgatan och Vaksalagatan 2-15 mars.

Provisoriska busshållplatser
Lokal- och landsortsbussar kör Vaksalagatan – Storgatan – Norrtäljegatan – Väderkvarnsgatan – Vaksalagatan i båda riktningarna. Provisoriska hållplatser placeras ut.

Vissa parkeringsplatser stängs för att underlätta för busstrafiken. Långfärdsbussarna kommer att välja alternativa vägar för att nå sin hållplats på Storgatan.

Post Comment