Nyheter

Staten väljer SAS på Göteborg, Malmö och Umeå

Svenska staten har valt SAS som leverantör på samtliga inrikeslinjer som just upphandlats: mellan Stockholm och Göteborg, Stockholm och Malmö, Stockholm och Umeå, samt mellan Umeå och Göteborg, och Umeå och Malmö.


– Det här innebär att vi nu tar tillbaka Göteborg och Umeå, och det är en stor framgång för oss, säger Marie-Louise Kjellström, försäljningschef för SAS i Sverige.

– Genom avtalet med staten om SAS utrikeslinjer, som slöts under våren, är vi nu leverantör till de statliga myndigheterna på samtliga linjer vi flyger på. Statligt anställda kan nu välja SAS på alla flygbolagets linjer.

SAS bedömer att trafiken kommer att öka med 20-30% på de linjer som tillkommit.

Bakgrund
Försvarsmakten Logistik (FMLOG) är upphandlingsansvarig myndighet avseende flygresor inom ramen för den statliga inköpssamordningen (SFS 1998:796). Denna upphandling berör ett antal inrikeslinjer. Avtalet träder i kraft 2006-09-01 och sträcker sig fram till 2007-08-31, med option på förlängning med ett år.

SAS (26 nyheter)

Ytterligare information:

Post Comment