Nyheter

Starbreeze, Öhrlings m fl på Aktietorgets Torgdag

UNGT LEDARSKAPOCH UNGT AKTIEÄGANDE
Varför bli aktieägare vid ung ålder? Hur kan unga människor träna sig i ledarskap?
Kvällens talare, THERESA THUSTRUP, VD Unga Aktiesparare (och f d Uppsalaekonom)

* ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Uppsalas största revisionsbyrå och efter IKEA den mest populära arbetsgivaren bland ekonomstuderande. Finansbarometern har utsett företaget till årets bästa revisionsbyrå i Sverige 2004.
Auktoriserade revisorn Leonard Daun, Kontorschef

* STARBREEZE AB (publ)
Starbreeze noterades på AktieTorget med stöd av AktieTorget Uppland för fyra år sedan. Företaget har haft några svåra år. Nye VD:n Johan Kristiansson har dock fått en flygande start med flera stora framgångar. Utöver att det senaste spelet The Chronicles of Riddick legat i topp på försäljningslistor i USA har en stororder tecknats med en amerikansk förläggare om att utveckla ett nytt spel på nästa generations plattformar. Denna order ger full sysselsättning i två år samt kräver mer folk.
VD Johan Kristiansson

* LS jobbET AB
Företagets affärsidé är att med ett eget Internetverktyg, ”jobbet.se”, och modern kommunikation effektivisera rekrytering av ”morgondagens arbetskraft”. LS jobbet har redan ett 60-tal företagskunder och skall nu fortsätta att växa vidare. Företaget genomför därför en privat emission tillsammans med AktieTorget Uppland. Grundare och ägare till företaget är två unga ekonomer från Uppsala; Jenny Lundell och Sofie Skaränger.

Fri entré! Ingen anmälan!

Torgdag 20 okt kl 18.30 på Ekonomikum, Hörsal 2, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

Post Comment