Ny SLU-app hjälper studenter utveckla affärsidé

Ny SLU-app hjälper studenter utveckla affärsidé

Blixtria är en satsning på ett nytt läromedel som ska öka entreprenörslusten bland studenterna på SLU. Under hösten har appen börjat användas i undervisningen på Jägmästarprogrammet i Umeå.