Nyheter

Senzime genomför kliniska studier på Mayo Clinic i USA

Senzime genomför kliniska studier på Mayo Clinic i USA

Studierna är avsedda att praktiskt testa TetraGraph – Senzimes patientövervakningssystem inom anestesi. Data om utrustningens användarvänlighet, form, design och enkla handhavande kommer att utvärderas. De kliniska valideringsstudier som utförs vid Mayo Clinic syftar till att jämföra dess användbarhet där TetraGraph ställs mot en före detta marknadsledande numera utgången extern produkt inom området. Studieresultaten planeras att presenteras redan under december, 2016.

Varje år behandlas över 70 miljoner kirurgipatienter med narkos i kombination med muskelrelaxerande läkemedel. I avsaknad av objektiv patientövervakning drabbas cirka 30 procent av dessa patienter av postoperativa komplikationer. TetraGraph är Senzimes unika objektiva patientövervakningssystem som dels möjliggör korrekt dosering av muskelrelaxerande läkemedel dels indikerar när patienten kan väckas ur sin narkos; faktorer som bidrar till färre komplikationer, en bättre vårdupplevelse samt minskade kostnader. Användningen av objektiva monitorer minskar risken för postoperativa komplikationer som till exempel låg syresättning, muskelsvaghet, andningsproblem och postoperativ lunginflammation samt förlängd vårdtid.

”Trenden att kräva objektiv övervakning av patienter som får muskelrelaxerande läkemedel är stigande och redan införd i ett flertal länders praxis. Studierna inleds under november och vi ser med tillförsikt fram emot första resultaten som planeras presenteras redan under december 2016”, säger Senzimes VD Lena Söderström.

Cision News

Post Comment