Nyheter

RSV granskar: Provisioner i bilhandeln

Att köpa bil kan vara dyrt och en köpare behöver ofta hjälp med finansieringen. Många företag som säljer bilar medverkar därför med förmedling av lån från finansbolag till privatpersoner.


I samband med låneförmedlingen utbetalas provisioner till bilhandelsföretagen eller deras företrädare. Provisionerna är förstås inkomster som ska tas upp i mottagarnas deklarationer.

Specialavdelningen vid Skatteverket i Stockholm har påbörjat en granskning av ett stort antal företag i branschen för att se om erhållna provisioner redovisats och hur detta skett.

-Vi tittar just nu på nära 200 företag i branschen, säger skatterevisor Kennerth Eliasson. Vi vet redan nu att nära etthundra miljoner kronor i utbetalda provisioner i vart fall inte redovisats i de här bilhandelsföretagen. Men vi ska också titta på deklarationerna för bolagens företrädare.

-Det är möjligt att granskningen kommer att resultera i beslut om höjningar av taxeringen för en del företag eller personer, fortsätter Kennerth Eliasson. Men minst lika viktigt är att granskningen bidrar till att ge företagen möjlighet att arbeta på rättvisa och lika villkor

Post Comment