Nyheter

Revisorn företagarens vanligaste rådgivare, men kollegornas råd väger tyngst

Revisorn är den vanligaste rådgivaren när det gäller firmans skötsel och utveckling, det säger 72 procent av företagarna i Sverige. På andra plats kommer medarbetarna, som 69 procent av företagarna vänder sig till. Medarbetarnas och familjens råd har dock större inflytande på företagarnas beslut än revisorns. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.


– Även om revisorn tillfrågas oftast är det i vardagen som de viktigaste rådgivarna finns, nämligen kollegorna och familjemedlemmarna, säger Mats Olausson, företagsmarknadschef i Länsförsäkringar Uppsala.

Större företag har fler rådgivare. Det är vanligare att rådfråga kollegor, branschorganisation, arbetsgivarorganisation eller utomstående konsulter i företag med 11-49 anställda än vad det är i företag med 5-10 anställda.
Män rådfrågar i större utsträckning kollegor än vad kvinnor gör. Kvinnorna vänder sig hellre till familjemedlemmar för råd och stöd än männen. Det är också vanligare att kvinnor rådfrågar branschorganisationer. Undersökningen visar också hur stort inflytande företagarna upplever att dessa personers råd och stöd har över beslut och handlingar.

– Att kollegors och familjens råd väger tyngst bekräftar bilden av svenska företag som platta organisationer med högt i tak och en hög grad av medbestämmande, säger Mats Olausson.

Företagarnas vanligaste och viktigaste rådgivare:
Vanligast Viktigast
1. revisor 1. Kollegor
2. Kollegor 2. Make/maka
3. Make/maka 3. revisor
4. Arbetsgivarorganisation 4. Utomstående konsult
5. Utomstående konsult 5. Arbetsgivarorganisation
6. Branschorganisation 6. Branschorganisation
7. Vänner 7. Vänner

Se hela undersökningen på länken nedan.

Om undersökningen:
Totalt har 1 366 vd:ar eller ägare telefonintervjuats av Norstat Sverige på uppdrag av Länsförsäkringar. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda. Resultatet är uppdelat på fyra regioner: norr, öst, väst och syd.

Post Comment