Nyheter

Rekryteringen klar till ledande position i Uppsalas nya multiarena.

Planerna på en multiarena i världsklass vid Gränby centrum i Uppsala har tagit ett rejält kliv närmare verkligheten. Staffan Littmarck har nyligen anställts som affärsutvecklare i bolaget Arena 2010 AB, som äger och driver projektet.
– Vårt mål är att bygga en av Sveriges främsta arenor i Uppsala, både vad gäller kapacitet och utbud, säger Staffan Littmarck


Under fyra år var Staffan Littmarck på Stockholm Globe Arena ansvarig för affärsområdet familj med t.ex Disney on Ice, Globens Lucia och publiksuccén Monster Jam, med ett publikantal på ca 55.000 personer under tre dygn. Innan dess jobbade han i sju år som programchef på Gröna Lund.

– Arena 2010 har fantastiska förutsättningar, säger Staffan Littmarck. Vi ser stora möjligheter i samspelet mellan en av Sveriges största handelsplatser och vår nya arena. Jag känner mig också trygg i min kunskap kring hur man bygger en god och utvecklande affärsverksamhet kring sport och evenemang.

Arena 2010 AB ägs idag av Sh bygg, Atrium Ljungberg, Arosgrupppen Arkitekter, Almtuna IS samt två privatpersoner. Nyligen ingick Arena 2010 ett samarbetsavtal med Uppsala kommun, där Kommunen har förbundit sig att ingå långsiktiga hyresavtal med företaget. Förutsättningen för avtalet är att Arena 2010 inom ett år kan presentera en långsiktigt hållbar affärsplan, strategier för arenans olika verksamheter, vilka möjligheter de har och hur de ska finansieras. Detta blir nu Staffan Littmarcks arbetsuppgifter.

– Vi är glada över att politikerna verkar så eniga om att detta är bra för Uppsala, säger Ulf Häggbom, styrelseordförande i Arena 2010 AB. Uppsala kommun har mycket att vinna på ett sånt här projekt. Arenan skapar viktiga mervärden, den stärker i allra högsta grad Uppsalas attraktionskraft nationellt och internationellt.

I Arena 2010 och Uppsala kommuns gemensamma vision står bland annat att Uppsala Arena ska vara ett upplevelsecentrum för alla på högsta nationella nivå.

– Det är ett brett spektrum mellan “vanlig sportlada” till multiarena i världsklass, med alltifrån multisportevenemang och stora rockkonserter till mässor och konferenser, fortsätter Staffan. Det gäller att bygga en flexibel arena, som klarar av att inrymma alla typer av sporter och evenemang, för att nå rätt finansiärer och samarbetspartners.

– Vårt mål är att bygga en av Sveriges främsta arenor i Uppsala, både vad gäller kapacitet och utbud, säger Staffan Littmarck.

Ett av arenans syften är att ge idrotten i Uppsala bättre förutsättningar, och då inte minst ungdomsidrotten.

– Att få med sig barn- och ungdomsverksamheten är en mycket viktig del, idrottsintresserade Uppsalaungdomar ska få något att se fram emot och upp till, menar Staffan Littmarck.

Ulf Häggbom ser också en stor möjlighet för näringslivet att dra nytta av den nya mötesplatsen. Kopplingen till handeln är viktig och även möjligheterna till boende på hotellet i direkt anslutning till arenan.

– Det ska bli kul att etablera Arena 2010 som en extremt öppen och inbjudande mötesplats, avslutar Staffan Littmarck. Arenan ska vara en tillänglig, multievenemangsarena med stora möjligheter för människor i alla åldrar att umgås kring upplevelser.

Post Comment