Life science-samarbetet mellan Region Stockholm och Region Uppsala växer

Kategori:
Date: 14 juni, 2024

Region Stockholm och Region Uppsala går samman för att stärka regionens gemensamma kluster för life science.

Målet är att Stockholm-Uppsalaregionen ska bli en av världens ledande life science-regioner. På fredagen undertecknades en avsiktsförklaring.

Regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm, Aida Hadžialić (S) och regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala, Helena Proos (S), skrev på fredagen under en avsiktsförklaring för att intensifiera regionernas samarbete inom det som kallas life science.

Undertecknandet skedde vid ett högnivåmöte på Uppsala slott.

– Många innovationer som förbättrar hälsa och räddar liv världen över har sitt ursprung i Stockholm-Uppsalaregionen. Genom att arbeta tillsammans kan vi stärka förutsättningarna för life science-näringen i vår region och attrahera nödvändiga investeringar. Nu tar vi ett kliv framåt tillsammans med målet att Stockholm-Uppsalaregionen ska bli en av världens ledande life science-regioner

Signeringen är startskottet för ett arbete där regionerna gemensamt bjuder in till ett samarbete med universitet, företag och kommuner för att stärka klustret för life science.

Avsiktsförklaringen planeras att signeras av ett stort antal aktörer under hösten.

Life science är en sektor som bidrar till att främja liv och hälsa för människor, djur och natur. Det handlar exempelvis om forskning och innovation för utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter för nya behandlingar och implementering av precisionsmedicin.

Sektorn omfattar allt från offentliga aktörer som universitet, sjukhus, kommuner och myndigheter till startups och globala företag.

Genom avsiktsförklaringen förankras ett brett ägarskap för vidareutveckling av life science-samarbetet.

Syftet är dels att gemensamt bygga upp ett långsiktigt och strategiskt samarbete för att stärka life science-klustret i Stockholm-Uppsalaregionen, dels att marknadsföra regionen gentemot övriga världen för att locka till sig kompetens och investeringar.

– Stockholm-Uppsala ska bli den ledande life science-regionen i världen. De senaste 10-15 åren har sektorn vuxit kraftigt i Stockholm.

Företagen blir fler, Hagastaden som en unik plats för forskning och företagande har vuxit fram och Karolinska Universitetssjukhuset rankas nu högst av alla sjukhus i Europa.

Med ett stärkt samarbete mellan Stockholm och Uppsala kan vi marknadsföra oss globalt för att bli en världsledande life science-region, säger Aida Hadžialić (S), finansregionråd i Stockholm.

Vid högnivåmötet närvarade, utöver regionstyrelsens ordförande i Stockholm och Uppsala, universitetsledningar, landshövdingeämbetena samt vd:ar från ett antal företag och flera sjukhusdirektörer.

Även Stockholms Handelskammare samt representanter från berörda kommuner deltog.

Till hösten följs fredagens högnivåmöte upp med en life science-konferens i Stockholm den 10 oktober.

Där kommer personer inom Stockholms och Uppsalas life science-sektor samlas för att diskutera regionernas gemensamma styrkor, möjligheter liksom de områden som behöver utvecklas.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu