Nyheter

Rapport: Sandvik ökar resultatet

I Sandviks delårsrapport för tredje kvartalet 2005 meddelas:

Fortsatt tillväxt och ökad vinst
• Resultatet efter finansnetto ökade 26 % till 2 126 MSEK,
38 % justerat för engångspost 2004 (153 MSEK).
• Orderingången ökade med 16 %* till 16 480 MSEK.
• Faktureringen ökade 12 %* till 15 554 MSEK.
• Periodens nettoresultat ökade 23 % till 1 529 MSEK.
• Vinst per aktie ökade 28 % till 6,00 SEK,
+40 % justerat för engångspost 2004.
• Kassaflödet ökade 80 % till 2 932 MSEK.

Rapporten för tredje kvartalet har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Helårsrapporten för räkenskapsåret 2005 offentliggörs den 8 februari 2006. Ordinarie bolagsstämma äger rum i Sandviken den 2 maj 2006

Post Comment