Nyheter

PTS vill ha ändrad lag för att göra Internet säkrare

Bättre reglering, ökat skydd för viktiga funktioner i Internets infrastruktur och en nationell katastrofplan. Detta är några av de åtgärder som PTS föreslår i den strategi för att säkra Internets infrastruktur som lämnas till regeringen i dag.


Internet får en allt viktigare roll i samhället och bör därför också stärkas. Den föreslagna ändringen i lagen om elektronisk kommunikation innebär att alla operatörer som tillhandahåller Internetuppkoppling, mobiltelefoni eller någon annan typ av allmän kommunikationstjänst ska se till att tjänsten uppfyller rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet. I dag har PTS bara möjlighet att kräva detta när det handlar om fast telefoni. Detta ger myndigheten mycket begränsade möjligheter att agera och ställa krav vid till exempel omfattande avbrott i Internettrafiken. PTS har även formellt föreslagit denna lagändring.

En annan viktig del i strategin är att förbättra skyddet för viktiga funktioner i Internets infrastruktur som domännamnssystemet och funktionen för utbyte av trafik mellan olika operatörers nät. Båda dessa funktioner är i dag sårbara för falsk information, vilket skulle kunna resultera i att delar av Internet slutar fungera. PTS vill därför främja användandet av säkrare tekniker för dessa funktioner.

För att ytterligare stärka Internet i Sverige vill PTS också ha till stånd en katastrofplan för hur Internet ska kunna fortsätta att fungera vid en omfattande störning i någon av de viktiga funktionerna i Internets infrastruktur.

Post Comment