Nyheter

Porrsajter tar över kyrkliga webbadresser

En hemsidesadress varar inte för evigt. I praktiken hyrs den bara och kan därför tas över av någon annan när avtalet upphör. Det har då visat sig att företagen bakom vissa porrsajter gärna utnyttjar detta faktum för att få intet ont anande besökare till sina sidor genom att helt enkelt ta över adresser som just har blivit lediga.

Till de drabbade hör bland annat Uppsala domkyrkas gosskör och Linköpings domkyrkoförsamling.

– Förmodligen struntar porrföretagen i vad adressen tidigare har använts till, så länge den ger ökad trafik till den egna sajten, konstaterar jonas lindberg, webbansvarig i domkyrko- och Helga Trefaldighets församlingar.

Läget blir särskilt besvärande för den gamla ägaren till adresserna när dessa finns med på trycksaker och profilmaterial av olika slag, t ex pennor. Dessutom kan det naturligtvis finnas länkar till sidan från en mängd andra sidor ute på nätet, vilket kan vara en tidskrävande uppgift att försöka rätta till.

Linköpings domkyrkoförsamling drabbades när församlingen helt enkelt valde att byta adress, något som dock inte alla hade uppmärksammat. Uppsala domkyrkas gosskör förlorade sin tidigare adress när en faktura blev liggande för länge utan att betalas. Den gamla adressen har dock ersatts med en ny och Gosskören besöks numera lämpligen på www.udg.se.

En av körmedlemmarna, Mikael Österberg, är programmerare till vardags och ansvarig för sidan. Han berättar att det finns planer på en större uppdatering av både innehåll och grafisk form.

– Den idé vi har är att dela upp den nya sidan i en extern och en intern del, där den externa delen kommer innehålla information om kören och våra framträdanden, och den interna är tänkt att underlätta viss administration och ge möjlighet för körmedlemmar och föräldrar att komma i kontakt med varandra. Där kanske föräldrar till exempel kan köpa eller byta finskor och finbyxor med varandra, allt eftersom gossarna växer, berättar han.

Post Comment