Nyheter

Pengar och lusten styr flyttlassen

Svenskt Näringsliv har presenterat en rapport som visar flyttmönstren för alla landets kommuner. Rapporten analyserar också förklaringar till dessa flyttmönster.

Stenungsund, Gnesta och Norberg var Sveriges främsta inflyttningskommuner förra året, sett i förhållande till landets invånare. Laxå, Sorsele och Åsele tappade däremot över 20 personer per 1000 invånare.

Det är till största delen yngre som flyttar, efter 35 årsåldern är det en mycket liten del av befolkningen som flyttar utanför den egna kommunen. Obenägenheten att flytta senare i livet förklarar också en del av Sveriges arbetsmarknadsproblem.

Inkomstnivåerna spelar också stor roll. Om inkomsterna är en procentenhet högre innebär det i snitt en ökad nettoinflyttning med 27 personer per 1000 invånare och år.

En procentenhet högre arbetslöshet bland yngre (24-34 år) minskar inflyttningen med 8 personer per 1000 invånare och år. En kommunalskatt som är en procent högre går hand i hand med en minskad inflyttning motsvarande 9 personer per 1000 invånare och år.

Stefan Fölster, Svenskt Näringslivs chefsekonom och ansvarig för rapporten, beskriver hur flyttmönstren till stor del styrs av en rad ekonomiska drivkrafter. Han säger också att resultaten av analysen pekar på att flyttmönstren kan brytas och att det går att skapa nya förutsättningar för inflyttning beroende på vilken strategi en kommun väljer.

Ett bättre företagsklimat som leder till högre inkomster och tillgång till arbeten visar sig vara bland det allra viktigaste. En rimlig kommunalskatt och valfrihet i det kommunala utbudet är också av stor betydelse. Därutöver har en del kommuner stark attraktionskraft av kulturella eller andra skäl, men det krävs oftast mer än ett enskilt evenemang för att attrahera till inflyttning.

Rapporten Pengar och lusten styr flyttlassen, finns att hämta på www.svensktnaringsliv.se

Post Comment