Nyheter

Oroande eller roande? – 2000 barn och unga om sin medievardag

TV är det medium barn och unga ägnar mest tid åt, sju av tio tittar på dokusåpor, pojkar tittar oftare än flickor på TV-nyheter och barn och unga tycker att verkligt våld i t.ex. nyhetsrapportering är värre än underhållningsvåld. Det visar den omfattande studien Ungar & Medier 2005 som nyligen presenterades av Medierådet.


I rapporten berättar 2 000 barn och unga mellan 9 och 16 år hur de använder och upplever olika medier.

Inkräktar medier på andra aktiviteter?
Rapporten visar att en klar majoritet har förmåga att balansera medieanvändning och andra aktiviteter i livet. Men i gruppen högkonsumenter, som använder ett enskilt media mer än tre timmar per dag, svarar många att de tycker att de ägnar för mycket tid åt medier. Gemensamt för dem är att de ofta har TV med flera kanaler, video/DVD och/eller dator på det egna rummet. TV lockar flest högkonsumenter (21 %), följt av Internet (15 %) och dator-/TV-spel (12 %).

Stora könsskillnader i användning och upplevelser
Mer än hälften av pojkarna men bara en fjärdedel av flickorna spelar datorspel oftare än fyra gånger i veckan. Pojkar uppger att de lär sig saker via TV-nyheter, medan flickor känner obehag och blir rädda eller ledsna. Hälften av pojkarna men bara tre av tio flickor mellan 12 och 16 år har kommit i kontakt med sex och porr på nätet. Reaktionerna skiljer sig åt, hälften av pojkarna uppger att de inte brydde sig, men en tredjedel av flickorna ”önskar att de aldrig hade sett det”.

Från barnkammaren till tonårsrummet
Mediekonsumtionen ökar när barndomen övergår i tonår, samtidigt minskar ofta dialogen i hemmet kring medier. Regler och gränssättningar inom familjen verkar vara relaterat till ett mer balanserat mediebruk. Medierådets kanslichef Ann Katrin Agebäck uppmuntrar föräldrar att inte abdikera från sin föräldraroll utan fortsätta bry sig och prata med sina tonåringar. – På samma sätt som man frågar hur de haft det i skolan eller på träningen kanske man borde fråga ”Hur har du haft det på nätet idag?” säger Agebäck.

Säkrare nätvanor
En fjärdedel av barnen använder aldrig Internet, medan bara några få procent av de unga aldrig går ut på nätet. Bland de unga har 9 procent träffat någon i verkligheten som de först lärt känna via Internet. Det förekommer att man har gått själv till mötet, men ytterst få uppger att det lett till något obehagligt eller farligt. En jämförelse med den studie som Medierådet genomförde inom EU-projektet SAFT 2003 visar att möten i verkliga livet minskat kraftigt. Förändringen tyder på en ökad medvetenhet och att barn och ungdomar blivit mer försiktiga.

Medierådet

Post Comment