Nyheter

Omfattande kritik mot förra landstingsledningen

När revisionsberättelsen för 2006 behandlades på landstingsfullmäktige idag riktas omfattande kritik mot förra landstingsledningen.

-Vi ser mycket allvarligt på den kritik som revisionen riktar. Vi har redan och kommer aktivt framöver att arbeta med att komma tillrätta med de problem som revisorerna aktualiserar. Det säger landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman i en kommentar till revisorernas rapport.

-Vi har redan fattat ett antal beslut för att åtgärda de problem som revisionen pekar på. Primärvården har genomlysts och ett åtgärdsprogram är på väg. Tidigare majoritet tillät en primärvård i fritt fall. Det var minst sagt oansvarigt.

-revisorerna riktar vidare kritik mot de alltför många verksamhetsmål som idag styr verksamheten. Detta kommer att åtgärdas i och med kommande plan och budget. Vi har också startat arbetet med de brister i säkerhets- och beredskapsarbetet där kritik riktas.

-Vi kommer noga följa det arbete som landstingets revisorer gör. Den nuvarande majoriteten ser kommande revisionsrapporter som ett sätt att förbättra landstingets verksamhet, avslutar Erik Weiman.

Post Comment