Nyheter

Nytt samarbete för att blockera kommersiell barnpornografi

27 april hölls ett möte mellan ECPAT Sverige och flera aktörer inom Internetindustrin i syfte att få till blockering av kommersiella barnpornografiska Internetsidor.

Mötet samlade tolv olika aktörer på Internetmarknaden, norsk polis med erfarenhet av blockering i Norge och andra experter på området. Diskussionerna resulterade i ett samarbete med syfte att åstadkomma blockering av kommersiella barnpornografiska Internetsidor.

Under mötet presenterades bland annat det pågående arbetet med ECPAT Sveriges Hotline mot barnpornografi. Dessutom redogjordes för möjligheten att via Rikskriminalpolisen, med hjälp av ECPATs Hotline, upprätthålla listor över Internetadresser innehållandes barnpornografi samt exempel på hur blockering kan gå till i praktiken.

Från Internetindustrin närvarade Tele2, Telia Sonera, Tre, Com Hem, Bredbandsbolaget, Vodafone, UPC, Telenor, Sunet, TDC Song, IT-företagen och Bitos.

– Mötet är ett stort steg mot att störa den kommersiella barnpornografipornografin och se till att deras inkomster minskar. Samarbetet kommer helt enkelt att göra den sortens verksamhet mindre lukrativ, säger Helena Karlén, generalsekreterare på ECPAT Sverige, och Annethe Ahlenius, Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp.

Som inbjudare stod Post och Telestyrelsen, Rikskriminalpolisen och Medierådet på initiativ av ECPAT Sverige.

Post Comment