Nyheter

Ny webbplats ska locka investerare till Uppsala

Invest in Uppsala ska lyfta fram Uppsala som affärsregion och locka fler investerare hit. En av kanalerna för det arbetet är den nya webbplatsen, som publicerades i månadsskiftet.


Det är en hård konkurrens om internationella investeringar. Därför har samhälle och näringsliv gått ihop och startat Invest in Uppsala med uppdrag att marknadsföra Uppsala som en attraktiv etableringsort. Det handlar inte bara om att sprida information, utan Invest in Uppsala ska underlätta för investerare och etablerare på alla plan.

– Företag som vill etablera sig här ska bara behöva vända sig till ett ställe för att få den hjälp de behöver, säger Ingrid Anderbjörk på Invest in Uppsala. Vi ger den grundläggande informationen och förmedlar sen kontakter för till exempel lokaler, bygglov och olika slags tillstånd.

Om så önskas kan Invest in Uppsala även förmedla kontakt med universitet, rekryteringsbyråer och potentiella samarbetspartners i regionen.

Invest in Uppsala har sedan tidigare besökslokaler i stadshuset och ett välutvecklat nätverk att arbeta genom. Nu har de skapat en webbplats för att ännu bättre kunna ge snabb information och god service.

– Webbplatsen är fortfarande under uppbyggnad, säger Ingrid Anderbjörk. Det saknas därför information på vissa områden och texterna finns till att börja med bara på engelska. Men vi planerar att skapa en svensk version längre fram.

Bakom Invest in Uppsala står Uppsala kommun, Länsstyrelsen, C-Framåt, Uppsala läns landsting, Uppsala universitet, SLU och näringslivet.

Post Comment