Akademiska Hus

Ny avdelning för neurointensivvård invigd

2006-09-15, 10:27

I går torsdag, den 14 september, invigdes två nya forskningsintensiva avdelningar för neurointensivvård och neurointermediärvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Neurointensiven i Uppsala startade sin verksamhet 1990 och var då Sveriges första separata högspecialiserade neurointensivvårdsavdelning. Efter en ombyggnad för cirka 27 miljoner kronor har nu verksamheten flyttat in i helt nya lokaler med mer avancerad utrustning.

På neurointensiven vårdas patienter med akuta neurokirurgiska och neurologiska sjukdomstillstånd, till exempel skallskador, ryggmärgsskador och olika typer av blödningar i hjärnan.

Den forskning som bedrivs parallellt med vården på avdelningen är framför allt inriktad på att finna metoder för att förhindra sekundära hjärnskador

Förutsättningarna för klinisk forskning är mycket goda och kunskapsutbytet är snabbt mellan avdelningen och grundforskningen. Neurointensiven i Uppsala var först i världen med att introducera en metod för kemisk övervakning av hjärnan, säger Per Enblad, överläkare på neurointensiven och professor vid Uppsala universitet.

Under de senaste decennierna har möjligheterna att rädda svårt hjärnskadade patienter ökat dramatiskt tack vare den moderna neurointensivvården. I slutet av 1980-talet avled var tredje patient med traumatisk hjärnskada. Tio år senare avled endast 5-10 procent och mer än tre fjärdedelar av patienterna återgick till ett självständigt liv.

Dagens neurointensivvård har som högsta mål att undvika komplikationer och förhindra att den primära hjärnskadan förvärras. Detta uppnås bland annat genom intensiv övervakning av både hjärnans och övriga kroppens funktioner, så att vi snabbt kan sätta in kraftfulla åtgärder om något avviker från det normala, säger Hans Bolander, verksamhetschef på neurokirurgen på Akademiska sjukhuset och docent vid Uppsala universitet.

Efter invigningen hölls det en rad föreläsningar som avslutades med en rundvandring i lokalerna.

UAS, Uppsala Universitet

Post Comment