Nyheter

Mentorer ska stärka nya företagare genom ALMIs mentorprogram i Enköpings kommun

Nu startar Enköpings kommun och Almi Företagspartner Uppsala en satsning på mentorer till nya företagare.


ALMI Uppsala har arbetat med mentorskap sedan 1992 då vi utarbetade ett mentorprogram efter idé från Pharmacias modell. Vi har med andra ord lång erfarenhet av mentorskap och denna erfarenhet har nu tagits tillvara i den satsning som görs över hela landet, säger Susanne Dammert.

– Detta är ett ypperligt tillfälle för företagen i Enköpings kommun att utvecklas, berättar Lars Hedbom, som är samordnande part från kommunens sida.

Adepterna är företagare och har varit igång högst tre år och har satt sin plattform för företaget. Företaget är adeptens huvudsysselsättning. När sedan adepten vill utveckla sig och företaget, då behövs något form av bollplank och det är då som mentorskapet kommer in. Den viktigaste egenskapen hos en adept är drivkraft, vilja och förmåga att arbeta mot mål, både avseende affärsutveckling och personlig utveckling.

Mentorerna kommer från det lokala näringslivet. De kan ha egna företag eller arbetar med företagande på olika sätt (ex bankfolk, försäkringsfolk, revisorer). Huvudsaken är att de är bra människor som har tid och engagemang att ställa upp under ett år på ideell basis för att bidra till att en företagare och dennes verksamhet utvecklas.

Den stora fördelen med ALMIs program är strukturen med väl genomarbetad startsträcka i form av intervju, utbildning, matchning och kickoff. Sedan startar själva mentorprogrammet med adept-mentorrelationen i sig och dess möten och även nätverksträffar för hela gruppen som ALMI arrangerar med teman. Efter ett år (från kickoff) tar programmet slut men de flesta fortsätter att träffas.

Adepterna får mest resultat i form av ökat självförtroende, strukturerar företaget (analyserat, arbetar mot mål, gör affärsplan) och får nya kontakter.

Mentorerna får nytt kontaktnät, känslan av att kunna bidra – möjlighet att backa upp en företagare, insyn i en helt annan bransch än mentorn själv finns inom.

Just nu är rekryteringsprocessen i full gång och det är meningen att ca 15 mentorrelationer ska sättas igång vid en kickoff i början av maj.

Post Comment