Nyheter

Lättare hitta forskning på Uppsala universitets webb

Det ska vara lätt att hitta vad man söker om Uppsala universitets forskning. Det var utgångspunkten för ett projekt som nu resulterat i en databas som innehåller mer än 80 procent av universitets forskning inom teknik och naturvetenskap.


Det innebär att man kan få såväl övergripande, som specifik information om forskning. Idag finns cirka 160 aktuella och sökbara beskrivningar av Uppsala universitets forskningsprojekt i databasen – på både svenska och engelska.

– Man ska inte behöva veta något om hur vi är organiserade för att hitta rätt. Och man leds hela tiden vidare, till relevanta hemsidor och kontaktpersoner, berättar Johanna Lundmark, projektledare och informatör vid kansliet för teknik och naturvetenskap.
Syftet med projektet har helt enkelt varit att synliggöra forskningen – i ett första steg inom teknik och naturvetenskap men övriga vetenskapsområden välkomnas att följa efter. Då kan informationen bli komplett.
– Den här databasen kan bli ett användbart verktyg för studenter, postdoktorer, forskare och företag som söker nya samarbeten, samt journalister. Databasen ger bland annat en snabb överblick över olika forskningsverksamheter och var de finns, säger Jan-Otto Carlsson, vicerektor för teknik och naturvetenskap.
Informationen kommer att uppdateras regelbundet.

Här kan ni pröva: www.teknat.uu.se/forskning

Post Comment