Nyheter

Länsrådet blir expert

Regeringen har förordnat länsråd Ulf Henricsson som expert i utredningen om vissa frågor på det uppdragsarkeologiska området. 

Utredningen ska bland annat se på riksantikvarieämbetets och länsstyrelsernas roll, kostnadsutvecklingen för uppdragsarkeologin och överväga om ett system för auktorisation för arkeologer bör införas.

Utredningen har tillsatts delvis på bakgrund av de stora kostnaderna för uppdragsarkeologi, särskilt vid stora väg- och järnvägsbyggen. Riksdagens revisorer har också granskat uppdragsarkeologin vilket resulterat i att riksdagen ansett att en utredning bör tillsättas.

Utredningen ska avslutas senast 30 april 2005.

För ytterligare information,  kontakta:
Länsråd Ulf Henricsson, tfn 018-19 53 06.

Post Comment