Nyheter

Lansering av .eu närmar sig

Den nya europeiska toppdomänen .eu beräknas att lanseras kring årsskiftet 2004/2005. Toppdomänen kommer att vara öppen för europeiska företag och organisationer samt privatpersoner som är bosatta inom gemenskapen.


Intresset för .eu är stort både från företag och privatpersoner, eftersom toppdomänen skapar nya möjligheter till kommunikation, inte minst vad avser marknadsföring. Samtidigt som den nya toppdomänen skapar betydande möjligheter finns det även vissa risker, t.ex. att domännamnspirater olovligen registrerar andras varumärken som domännamn under .eu.

Sunrise period för känneteckensinnehavare
För att förhindra domännamnspiraternas framfart så kommer bl.a. innehavare och licensinnehavare av gemenskapsvarumärken och nationella varumärken (inom EU) att under en s.k. ”Sunrise period” kunna registrera sina kännetecken som domännamn under .eu.

Ansökningshandlingarna måste i dessa fall kompletteras med dokument som bevisar sökandens rätt till det kännetecken som ansökan baserar sig på.

Domännamn kommer att tilldelas enligt ”first-to-file”-principen. Detta innebär att den som är först med att skicka in sin domännamnsansökan tillsammans med bevis om sin känneteckensrätt kommer att få domännamnet.

Det finns således all anledning att så snart som möjligt se över sin varumärkesportfölj och ta ställning till vilka varumärken som skall skyddas som domännamn under .eu.

De som kan ansöka om domännamn under .eu under Sunrise period är:

 • rättighetsinnehavare, eller
 • licensinnehavare, eller
 • offentligt organ.

  Vidare måste sökanden uppfylla något av följande krav:

 • företag skall ha sitt säte, huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen;
  organisationer skall vara etablerade inom gemenskapen,
 • fysiska personer skall vara bosatta inom gemenskapen.

  Awapatent (6 nyheter)

  Ytterligare information:
  http://www.awapatent.com

  Post Comment