Region Uppsala godkänner ny ägare för driften av Upptåget

Date: 24 augusti, 2017

Bolaget Transdev tar över driften av Upptåget från DSB Uppland från och med 1 september.

Transdev köper DSB Uppland och tar därmed över driften av Upptåget. Det är DSB Sverige AB som säljer sitt dotterbolag till Transdev i Sverige AB. Region Uppsala har godkänt att avtalet om Upptågstrafiken överlåts till Transdev vilket var en förutsättning för att köpet av DSB Uppland skulle genomföras

Sedan mitten av 2011 har DSB Uppland innehaft uppdraget att sköta Upptågstrafiken åt UL som är en del av Region Uppsala. Uppdraget består dels i att köra trafiken, dels att ansvara för underhållet av tågfordonen. De 110 medarbetare som i dag är anställda av DSB Uppland blir 1 september anställda av Transdev.

– Det känns tryggt att Transdev som har stor erfarenhet av regionaltågstrafik är köpare. För oss är det viktigt att kunderna även fortsättningsvis möter erfaren personal som gör en bra service. Det är också viktigt att vi kan fortsätta samarbeta med ett trafikföretag som har ambitionen att utveckla och fortsätta förbättra tågtrafiken, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Ytterligare information:
Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71
Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu