Region Uppsala / Landstinget Uppsala Län

Landstinget vill locka fler undersköterskor med nytt introduktionsprogram

Sedan ett par år tillbaka erbjuder landstinget nyanställda sjuksköterskor ett kliniskt utvecklingsår. Nu går landstinget vidare med ett introduktionsprogram även för nyanställda undersköterskor.

– Det här är en välkommen satsning, som stärker undersköterskorna och tydliggör deras viktiga roll i vården, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Undersköterskor finns idag främst vid sjukhusen. Enligt en analys som gjordes för några år sedan behöver Akademiska sjukhuset rekrytera cirka 50 undersköterskor per år och behovet väntas öka under kommande år på grund av pensionsavgångar. En arbetsgrupp vid sjukhuset har tagit fram förslag på åtgärder för att behålla och rekrytera undersköterskor i framtiden. Detta har resulterat i ett nytt introduktionsprogram som nu ska provas i ett pilotprojekt vid Akademiska sjukhuset, med start i början av 2017.

– Den framtida kompetensförsörjningen är en stor utmaning för hela vården och konkurrensen om personal med vårdutbildning är stor. Därför måste vi bli en bättre arbetsgivare och möjligheten till kompetensutveckling och en bra introduktion är en viktig del i det arbetet, säger Vivianne Macdisi.

Introduktionen innehåller sex utbildningsblock och syftar till att underlätta övergången mellan utbildningen och yrkesrollen för undersköterskor som arbetar i slutenvården. Under 2017 är planen att cirka 60 undersköterskor ska gå igenom introduktionsprogrammet. Därefter ska en utvärdering göras. Om projektet faller väl ut kommer introduktionsprogrammet även att införas vid Lasarettet i Enköping.

Post Comment