Region Uppsala / Landstinget Uppsala Län

Kraftig minskning av landstingets energiförbrukning

Kraftig minskning av landstingets energiförbrukning

På ett och ett halvt år har landstinget minskat sin energianvändning med 12 procent. Målet i landstingets miljöprogram, en minskning med 10 procent till år 2018, har därmed nåtts och överträffats efter halva tiden.

Landstinget i Uppsala län har avsatt sammanlagt 177 miljoner kronor till ett energiprojekt som pågår under 2015-2018.

– Det är bra att målet har uppnåtts så fort, och det visar på den potential som finns att ytterligare höja ribban vad gäller energieffektivisering. Landstinget kan göra mycket mer för minskad klimatpåverkan och fortsatt ökade satsningar på solenergi, som också finns med i planeringen, säger Johan Edstav (MP), ordförande för fastighets- och servicenämnden.

I nationella mätningar har Landstinget i Uppsala län tidigare haft en hög energiförbrukning i förhållande till lokalytan jämfört med andra landsting. Men nu är detta på väg att ändras.

Under 2015 och 2016 har omfattande förändringar gjorts när det gäller uppvärmning, ventilation och belysning i landstingets fastigheter. Bland annat har ventilationsutrustning och styrsystem i vissa byggnader bytts ut. Men så kallad driftoptimering har också gett stor effekt, säger Jonas Eriksson, teknikchef vid Landstingsservice.

– Vi har ställt in belysning, kyla och ventilation på ett bättre sätt, så att anläggningarna bara är i drift när de verkligen behövs. Det ska inte vara varmare eller kallare än man önskar och systemen ska vara rätt injusterade. Det ger också en bättre miljö för personalen, säger Jonas Eriksson.

Genom den minskade energianvändningen har landstingets koldioxidutsläpp minskat med 2 850 ton, motsvarande den mängd koldioxid som 237 500 träd binder under ett år.

– Det här är inte bara ett energiprojekt utan också en viktig del i landstingets hållbarhetsarbete, säger Johan Ahlinder, miljöchef vid Landstingsservice.

Landstinget i Uppsala län – pressmeddelanden

Post Comment