Region Uppsala / Landstinget Uppsala Län

Hög antibiotikaförbrukning i Uppsala län

Antibiotikaförbrukningen i Uppsala län ligger fortfarande högre än på de flesta andra håll. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten som presenteras idag på den europeiska antibiotikadagen.

– I Uppsala län skrivs det under 2015 ut 330 recept på antibiotika per tusen invånare jämfört med 252 i Västerbotten. Det borde inte vara så stora skillnader. Vi är inte sjukare här än i Västerbotten, säger smittskyddsläkare Mats Ericsson.

Landstinget i Uppsala län arbetar för att minska antibiotikaförskrivningen i länet. Den främsta anledningen är hotet om att bakterier utvecklar resistens, som innebär att antibiotikan inte längre har effekt.

– Vi måste bekämpa antibiotikaresistensen och då är det viktigt att noga kontrollera och följa upp utskrivningen av antibiotika för att minska resistensen hos befolkningen. Det här är en av de viktigaste framtidsfrågorna för att få en bra hälso- och sjukvård för alla, säger landstingsrådet Vivianne Macdisi (S). ­

– Om vi inte agerar finns det en risk för att vi inte kommer kunna behandla vissa sjukdomar, eftersom antibiotikan inte längre biter. Genom att minska antibiotikaresistensen minskar vi patienters lidande och det är också en samhällsekonomiskt viktig åtgärd, fortsätter Vivianne Macdisi.

I landstingets miljöprogram finns ett mål att få ner förbrukningen till högst 250 recept per tusen invånare och år till år 2018.

– Vi är fortfarande långt ifrån målet. Om vi ska nå dit krävs det att sjukvården blir ännu mer restriktiv med att skriva ut antibiotika. Men var och en av oss kan hjälpa till och bidra genom att inte insistera på att få antibiotika utskriven när det kanske inte behövs, säger Mats Ericsson.

Smittskyddsläkaren uppmanar att man inte sparar överbliven antibiotika hemma utan lämnar in den på apoteket så att den inte riskerar att spridas i miljön. Han avråder också från att beställa antibiotika från okända sidor på nätet.

– Det handlar om kraftfulla läkemedel som man bara ska använda på läkares ordination. Att ta mediciner på eget bevåg kan vara farligt.

Läs mer
I Sverige har myndigheter och organisationer gått samman om en gemensam kampanj, Skydda antibiotikan. Läs mer om kampanjen på Folkhälsomyndighetens sida.

Skydda antibiotikan
Pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten

Post Comment