Region Uppsala / Landstinget Uppsala Län

Hälso- och sjukvårdsdirektör för landstinget utsedd

Åsa Himmelsköld har utsetts till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Landstinget i Uppsala län.

Åsa Himmelsköld har ekonom- och sjuksköterskeexamen och kommer närmast från en tjänst som chef för avdelningen för närsjukvård i Stockholms läns landsting. Dessförinnan var hon chef för sektionen för hälso- och sjukvård vid Sveriges kommuner och landsting. Hon har också arbetat under många år inom Landstinget i Uppsala som bland annat operationssjuksköterska, ekonom och avdelningschef.

– Jag är glad över rekryteringen. Åsa Himmelsköld kommer till landstinget med lång erfarenhet från nationell nivå, samtidigt som hon har lokalkännedom. Hon kommer att kunna bidra till att utveckla verksamheten på ett bra sätt, säger landstingsdirektör Staffan Isling, som beslutat om tillsättningen.

Åsa Himmelsköld tillträder den 16 november.

Post Comment