​Årets Uppskattning 2017 tilldelas Anette Skåhlberg

Date: 16 maj, 2017

Årets Uppskattning är ett pris inrättat av Region Uppsalas kulturnämnd som kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskultur i Uppsala län. Priset består av 20 000 kronor och ett unikt framtaget konstverk som i år är skapat av konstnären Maria Friberg. Mottagaren av utmärkelsen ska vara bosatt i eller ha sin verksamhet knuten till länet. Det går inte att söka priset, utan mottagaren utses utifrån inlämnade förslag.

Region Uppsalas kulturnämnd utsåg vid sitt sammanträde den 16 maj Anette Skåhlberg till mottagare av Årets Uppskattning 2017.

Motivering
Anette Skåhlberg rör sig fritt mellan litteratur, musik, teater och film. Hennes skapande är inspirerande, uppskattat och älskat. Hon behandlar ämnen och känslor som är viktiga för barn och unga. Med sitt starka engagemang inom genus, likabehandling och mångfald använder Anette sin kreativitet för att minska fördomarna kring dessa frågor.

Anette brinner för barns rättigheter. Hon lyfter fram barnens olikheter och möjligheter och inspirerar dem till att utvecklas. I skolorna använder hon egna metoder för att locka fram barns kreativitet och hon stimulerar deras intresse för skrivande.

Anette Skåhlbergs arbeten lyfter fram alla människors rätt till värde och värdighet. Hennes insatser för barn- och ungdomskultur i Uppsala län förtjänar att uppmärksammas med förhoppningen att detta engagemang fortsätter sprida sina verkningar.

Utdelningen av Årets Uppskattning 2017 sker på kulturnämndens sammanträde 14 juni.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu