Högskoleverket

Kraftig ökning av antalet anmälda till högskoleprovet

51 641 personer har anmält sig till vårens högskoleprov den 9 april. Det är 4 854 (10,5 procent) fler än förra våren. Det visar siffror från Högskoleverket.


Den procentuella ökningen är störst vid Karlstads universitet. Där har antalet anmälda ökat med 23,8 procent. Räknat i antal personer är ökningen störst vid Stockholms universitet där 1655 fler än förra våren har anmält sig. Även vid universiteten i Göteborg, Lund, och Uppsala samt vid högskolorna i Dalarna, Kristianstad och Skövde har antalet anmälda ökat.

Vid några få högskolor och universitet har antalet anmälda minskat något. Den tydligaste minskningen syns vid Luleå tekniska universitet som har 6,6 procent färre anmälda jämfört med våren 2004. En minskning syns även vid Örebro universitet samt vid högskolorna i Borås och Kalmar.

Större årskullar, arbetslöshet och fler med höga betyg orsaker till ökningen
Bakom den kraftiga ökningen av antalet anmälda ligger sannolikt flera orsaker. Större årskullar, arbetslöshet och det faktum att toppbetyg från gymnasiet inte är en garanti för att bli antagen till en attraktiv utbildning hör till de faktorer som påverkar intresset för att skriva högskoleprovet.

Fler skriver högskoleprovet utomlands
461 personer har anmält sig till högskoleprovet utomlands, vilket är 95 fler än förra våren. Förutom vid åtta svenska skolor i Europa kommer provet att äga rum vid de svenska FN-bataljonerna i Bosnien Hercegovina, Liberia och Kosovo. Provet anordnas dessutom på HMS Carlskrona som den 9 april befinner sig på Stilla havet och på ett minröjningsfartyg utanför Fredrikshamn i Danmark.

Antalet anmälda till högskoleprovet för personer med dyslexi ökar
Sammanlagt har 405 personer anmält sig till de anpassade högskoleproven för svagt synskadade, gravt synskadade och för personer med dyslexi. Den största ökningen syns bland antalet anmälda till högskoleprovet för personer med dyslexi, där antalet ökat från 300 till 387 personer jämfört med våren 2004.

Högskoleverket (85 nyheter)

Ytterligare information:
http://web2.hsv.se

Post Comment