Nyheter

Konkurrensverket vill stoppa SF Bios köp av Sandrews biografer

Om SF Bios köp av Sandrew Metronomes biografer genomförs skulle det påverka biografmarknaden i Sverige mycket negativt. SF Bio blir då i princip ensam innehavare av biosalonger i stora delar av landet, vilket väsentligt hämmar konkurrensen. Det anser Konkurrensverket som nu går vidare till domstol för att stoppa affären.

Konkurrensverket menar att affären, om den genomförs, får påtagligt negativa effekter på filmutbudet, biljettpriserna och antalet biografer. Dessutom påverkas marknaderna för filmdistribution och svensk filmproduktion negativt. Konkurrensverket kräver därför att affären stoppas. En stämningsansökan, där kravet framförs, har lämnats till Stockholms tingsrätt.

– Konkurrens och mångfald är viktigt för konsumenterna. Möjligheterna att välja film och biograf skulle begränsas påtagligt om affären genomförs. Därför måste konkurrensen på biografmarknaden upprätthållas, säger generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.

Om SF Bio AB tillåts köpa biografkedjan Sandrews Metronome Sverige AB förstärks SF Bios redan dominerande ställning. Andra visningsformer (video, dvd och tv) kan inte sägas konkurrera med filmvisning på biograf.

– Såväl enskilda biobesökare som andra aktörer inom filmbranschen skulle bli förlorare om SF Bio tillåts köpa Sandrews Metronome. Affären skulle kunna leda till högre priser på biobiljetter och nedlagda biografer. Redan i dag har Sverige bland de högsta biljettpriserna i Europa. Därför är det viktigt att domstolen nu prövar företagskoncentrationen, säger Claes Norgren.

I dag kan distributörer av film vända sig till olika köpare, men efter en eventuell koncentration på biografmarknaden skulle SF Bio bli den enda betydelsefulla köparen av filmrättigheter i Sverige. Detta kan leda till en begränsning av filmutbudet.

Post Comment