Nyheter

Intresserad av att medverka? Mentorer stärker nya företagare

ALMIs vision är att genom aktivt partnerskap med befintliga och blivande företagare skapa flera nya och växande företag och därmed bidra till ett mer dynamiskt näringsliv i Uppsala län. En viktig del av vår verksamhet är aktiviteter för nya företag, dvs 0-3 år gamla. Nu sjösätter ALMI ett mentorprogram som ingår i den stora satsning som Näringsdepartementet initierat.

ALMI Uppsala har arbetat med mentorskap sedan 1992 då vi utarbetade ett mentorprogram efter idé från Pharmacias modell. Vi har med andra ord lång erfarenhet av mentorskap och denna erfarenhet har nu tagits tillvara i den satsning som görs över hela landet, säger Susanne Dammert.

Adepterna är företagare och har varit igång högst tre år och har satt sin plattform för företaget. Företaget är adeptens huvudsysselsättning. När sedan adepten vill utveckla sig och företaget, då behövs något form av bollplank och det är då som mentorskapet kommer in. Den viktigaste egenskapen hos en adept är drivkraft, vilja och förmåga att arbeta mot mål, både avseende affärsutveckling och personlig utveckling.

En deltagares uttalande om ALMIs mentorprogram: Mentorprogrammet har utvecklat mig som person och som företagare, säger Kim Persson, som driver Ekonomikonsulten i Uppland AB. Kim Persson har varit både adept och mentor vilket har gett Kim en mycket positiv erfarenhet.

Mentorerna kommer från det lokala näringslivet. De kan ha egna företag eller arbetar med företagande på olika sätt (ex bankfolk, försäkringsfolk, revisorer). Huvudsaken är att de är bra människor som har tid och engagemang att ställa upp under ett år på ideell basis för att bidra till att en företagare och dennes verksamhet utvecklas.

Den stora fördelen med ALMIs program är strukturen med väl genomarbetad startsträcka i form av intervju, utbildning, matchning och kickoff. Sedan startar själva mentorprogrammet med adept-mentorrelationen i sig och dess möten och även nätverksträffar för hela gruppen som ALMI arrangerar med teman. Efter ett år (från kickoff) tar programmet slut men de flesta fortsätter att träffas.

Adepterna får mest resultat i form av ökat självförtroende, strukturerar företaget (analyserat, arbetar mot mål, gör affärsplan) och får nya kontakter. Mentorerna får nytt kontaktnät, känslan av att kunna bidra – möjlighet att backa upp en företagare, insyn i en helt annan bransch än mentorn själv finns inom.

Just nu är rekryteringsprocessen i full gång och det är meningen att tjugo mentorrelationer ska sättas igång vid en kickoff i slutet av november.

Mentorprogrammen är en tjänst som är väldigt konkret och som ger stor kundnytta både till adepter och mentorer. Adeptföretagen kan öka sin överlevnadsförmåga, sin tillväxt, sitt nätverk allt beroende på tid och engagemang som läggs då de arbetar strukturerat med sin mentor med utveckling av sig själva såsom företaget.

Post Comment