Nyheter

Insändare: Lagarna är krångliga – inte revisorerna

Äntligen slipper vi den krångliga revisorn! Regeringsalliansen har bestämt att vi i framtiden inte ska ha allmän revisionsplikt. De små aktiebolagen ska slippa den börda och det krångel som revisorn hittills utgjort. Frågan är bara om det är revisorn som är krånglig eller de lagar som småbolagen ska följa som är krångliga?

revisorn kollar ju bara i vad mån gällande lagar efterföljs. Att ha kvar lagarna och ta bort revisorn är lika begåvat som att ta bort trafikkontrollerna för att bilisterna på det viset ska ”slippa krånglet” med hastighets- och alkoholkontrollerna. Logiskt?

Nej, men nu handlar de ju inte alls om logik – utan bara om politik.
Det handlar om en ”gratis politisk reform” den kostar ju ingenting. Sanningen är att den är gratis för regeringen men definitivt inte för Sverige.

Alla aktörer som har med små bolag att göra vet att en årsredovisning för ett aktiebolag idag alltid har granskats av en kunnig person som riskerar sin titel om han godkänner väsentliga fel. Ingen kan på fullt allvar mena att oreviderade räkenskaper är bättre än reviderade.
revisorns preventiva nytta känner alla småföretagare till – man undviker helst att ta med tveksamma eller felaktiga inköp efter som de ska passera ett ”nålsöga”, revisorn. Den som tror att det blir färre konstigheter i småbolagens bokföringar när revisorn är borta räcker upp en hand…

Det handlar om ca 180 000 småbolag, det är inte så smått precis.

Idag har revisorer en unik insyn i småbolagens räkenskaper och på det viset hjälpa småföretagaren att i tid till exempel undvika en annalkande konkurs. Vem ska i framtiden bedöma småbolagens tveksamma tillgångar, hjälpa till med kontrollbalansräkningar, ge banken tillförlitliga underlag för kreditbedömningar – om inte revisorn?

Ett oreviderat Sverige är som ett Sverige utan allmän bilprovning – ett sämre land.
Någon emot?

Joakim Guiance, Godkände revisor
Medlem i FAR SRS

Post Comment