Nyheter

Insändare: Åt du nyttiga ägg till påsk?

Jag börjar med ett utdrag från wikipedia, den fria encyklopedin, där det står så här:
”Nyare forskning har visat att ett överintag av omega 6-fettsyror kan ge allvarliga hälsoeffekter och kraftigt bidra till kardiovaskulär sjukdom. Många moderna livsmedel såsom exempelvis margariner och matoljor har en ogynnsam balans mellan omega 3-fettsyror och omega 6-fettsyror.”

Vi får generellt i oss för mycket omega-6 idag och för lite omega-3. För oss människor är det framförallt omega-3 från animalier som vi kan tillgodogöra oss. Dom omega-3 fettsyror som finns i växtriket kan vi bara omvandla en liten del av till den för oss livsviktiga formen EPA. Omega-3 av rätt sort ger minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom och ett flertal andra hälsovinster.

Om vi konsumenter väljer dom ekologiska alternativen när det gäller mjölk, fil, ägg, smör, fisk och kött så kommer vi att få en bättre omega-3/omega-6 balans, vilket i sin tur leder till mindre risk för olika kärlrelaterade sjukdomar. Väljer vi dessutom lokalproducerade alternativ får vi en bättre miljö på köpet.

Som det ser ut i dag är det inte lätt som konsument att välja livsmedel utifrån en bra kvot mellan omega-3/omega-6. Denna kvot ska ligga på >1/1 optimalt. Här borde vi som konsumenter kräva en märkning av detta förhållande eller så kommer producenter av bra livsmedel inse detta och märka sina varor själva.

Många margariner och matoljor innehåller för hög andel omega-6. Här är smör ett bra alternativ, vilket också gynnar våra lokala mjölkbönder. För mycket omega-6 finns även i ägg, fisk och kött där djuren fötts upp på ett felaktigt foder. Det optimala köttet och mjölken finns hos djur som betat gräs i höglänt terräng då växterna i dessa högre zoner innehåller mer omega-3 för att klara kylan.

I Åre har man kommit en bra bit på väg då man upplåter skidbackarna för bete på somrarna för att sedan sälja köttet lokalt i restauranger och butiker. Tänk om vi också fick se mer djur i naturen istället för sädesfält.

Det är faktiskt vi konsumenter som bestämmer.

Post Comment