Nyheter

Hushållens bolån har ökat med 30 miljarder 2004

Bostadsutlåningen har ökat starkt även under de fyra första månaderna 2004. Utlåningen till hushåll har ökat med drygt 30 miljarder kronor, vilket är mer än under motsvarande period 2003.


Den totala utlåningen från bostadsinstituten är nu uppe i 1 324 miljarder kronor.

Hushållen fortsätter att låna pengar. Under de fyra första månaderna 2004 ökade utlåningen till småhus med nära 22 miljarder kronor, eller drygt 3 procent. Utlåningen till bostadsrätter ökade med 8,6 miljarder, vilket motsvarar cirka 7 procent. Utlåningen till flerbostadshus och till affärs- och kontorshus har dock fortsatt att minska under året.

Efter en viss säsongsmässig avmattning i början av 2004 visar siffrorna att utlåningen till hushåll tagit ny fart under våren. I såväl mars som april var ökningen i nivå med rekordåret 2003.

– De fortsatt låga räntorna och de höga huspriserna gör att bostadsutlåningen fortsätter att öka. Eftersom många bedömare räknar med räntehöjningar under året är det viktigt att låntagarna har tillräckliga marginaler för att klara högre räntor, säger Bankföreningens ekonom Johan Hansing.

Om räntan ökar en procentenhet får den som nyligen köpt en genomsnittlig Stockholmsvilla för 2,6 miljoner kronor, och tagit ett bottenlån på 2 miljoner kronor, en ökad räntekostnad efter skatt på cirka 1 200 kronor.

Post Comment