Nyheter

Henrik Wetterdal ny CFO på Etraveli

Henrik Wetterdal ny CFO på Etraveli

Henrik Wetterdal blir ny CFO på Nordens största onlineresebyrå Etraveli, som idag har verksamhet i 46 länder på 5 kontinenter med varumärken som till exempel flygresor.se , Supersaver/Supersavertravel och Gotogate. Henrik Wetterdal har tidigare varit VD på F12-gruppen och CFO på medicinteknik-företaget BioPhausia .

De senaste åren har Etraveli haft en mycket stark tillväxt, 2015 såldes resor till 4 miljoner passagerare samtidigt som bolaget expanderade till 46 länder och omsatte över 800 MSEK. Under 2016 har försäljningen hittills ökat med ytterligare drygt 50% med god lönsamhet. Etraveli sysselsätter idag totalt ca 500 personer varav drygt 200 anställda på kontoren i Uppsala, Stockholm och Göteborg. I slutet av 2015 såldes Etraveli till den tyska mediakoncernen ProSiebenSat.1 , vilka har som mål att göra Etraveli till Europas största onlineresebyrå inom fyra år.

Henrik startar sitt uppdrag i början av november och har tidigare haft en rad ledande positioner på företag som F12-gruppen, BioPhausia, Dell och Coca-Cola . Han har nyligen avslutat ett interimsuppdrag som CFO för det börsnoterade bolaget Odd Molly.

– Jag ser med förväntan fram mot att få delta i arbetet med den fortsatta internationella tillväxten av Etraveli. Vi har alla förutsättningar att lyckas – ett starkt team, en tydlig framtida målbild och en stark ägare som backar upp oss. Det ska bli både stimulerande och spännande att påbörja uppgiften tillsammans med mina nya kollegor, säger Henrik Wetterdal, ny CFO på Etraveli.

– Henrik Wetterdal har en bred erfarenhet som ledare och affärsinriktad CFO för både internationella bolag och entreprenörsbolag i olika branscher. Erfarenheter som kommer att vara till nytta för Etraveli som ingår i ett av Tysklands större företagsgrupper, samtidigt som vi förändras snabbt och växer fort utifrån ett svenskt ursprung i internationell miljö. Det ska bli roligt att välkomna Henrik till Etraveli och vår ledningsgrupp, säger Mathias Hedlund VD på Etraveli.

Etravelis nuvarande CFO Johan Waxberg lämnar bolaget efter åtta år.

– Vi vill förstås tacka Johan, som nu slutar på egen begäran, för hans tid hos oss. Johan har varit en framgångsrik CFO på Etraveli i åtta år och hans bidrag har varit särskilt viktigt under den senaste perioden med mycket stark tillväxt. Johan gjorde även en stor och förtjänstfull insats i samband med försäljningen till ProSiebenSat.1 under föregående år, säger Mathias Hedlund , VD på Etraveli.

Post Comment