Happydress AB är återigen utsett till ett gasellföretag av Dagens Industri