Nyheter

Handelskammarens styrelse och fullmäktige förnyas

Valberedningen föreslår att Lars Fagerberg, VD för Forsmarks kraftgrupp AB, och Bo Falk, regionchef för AP Fastigheters kommersiella fastighetsinnehav, tar plats i Uppsvenska Handelskammarens styrelse vid årsmötet den 27/5 på Eklundshof.

Om de nya ledamöterna
Lars Fagerberg, 56 år och och bördig från Strängnäs, är sedan 1 mars 2001 VD för Forsmarks kraftgrupp AB. Han inledde sin karriär som yrkesofficer och efter Karlberg genomgick hanvidare utbildning med teknisk inriktning vid Militärhögskolan MHS. Lars har bl a varit vice regementschef vid Gotlands regemente och bitr chef vid den nordisk-polska brigaden i Bosnien. Han har också tjänstgjort vid Försvarets Materielverk FMV och Försvarsdepartementet, med inriktning på försvarsmateriel och industriellt samarbete. Lars Fagerberg sitter också bl a i styrelsen för SKB. Familjen är bosatt i Uppsala.

Bo Falk är 44 år och född Stockholmare men uppvuxen i Sandviken. Han började i december 2001 som regionchef för AP Fastigheter med placering i Uppsala. Bo är civilekonom från Uppsala universitet och han började tidigt intressera sig för fastighetsmarknaden. Han har bl a arbetat inom Skanska Fastigheter med marknadsutveckling och omstrukturering, och har en tid även verkat i Prag. Familjen är bosatt utanför Uppsala.

Lars Fagerberg och Bo Falk ersätter Anders Wall och Tomas Wolf, vilka efter många år i styrelsen undanbett sig återval.

Fullmäktige
Fem nya fullmäktige föreslås av valberedningen, nämligen:
* VD Ann-Kristin Lyttkens, Lyttkens & Partners i Uppsala
* Platschef Lennart Ramnebäck, Atlas Copco Tools AB i Tierp
* VD Ann-Christin Norrström, Länsförsäkringar Uppsala
* VD Håkan Lindqvist, Upsala Färg AB
* VD Andrea Ballagi, IDEXX Scandinavia AB i Österbybruk

revisorer
Efter upphandling, vilket sker vart fjärde år, har uppdraget gått till KPMG i Uppsala. Som ordinarie revisorer föreslås Lars Åkerblom och Lennart Jakobsson.

Post Comment