Nyheter

Håkan Dahlgren tillträder som ny VD för Almi Uppsala

Håkan Dahlgren, 44, från Danmark utanför Uppsala är ALMI Uppsalas nye VD. Han tillträder den 15 augusti och efterträder Krister Lundberg.

Håkan är auktoriserad revisor sedan 10 år hos Folkesson Råd & Revision där han är delägare sedan 2001 och VD sedan 2004. Han är utbildad maskiningenjör och civilekonom och har arbetat hos Pharmacia innan han 1991 började på Folkesson Råd & Revision.

Vad visste du om ALMI innan du sökte jobbet som VD?
– Jag har mött ALMI-konsulter i egenskap av revisor och de mötena har bara gett bra vibrationer. Annars hade jag nog inte övervägt att söka jobbet.

Vilka särskilt goda möjligheter finns för företagen i Uppsala län?
– Länet ligger mitt i stråket för det expansiva Östersjöområdet. Bara det skapar möjligheter. Särskilt det forskningsintensiva företagandet och den spinn-off som det medför. Vad många inte vet är att vi norra delen av länet har flera tillverkningsföretag med stor kunnighet och specialisering som kan expandera mer än de hittills gjort.

Finns det några särskilda hot för företagandet i länet?
– Inte andra än som gäller för hela riket. Regelsystemen t ex hämmar många.

Post Comment