Forskning Framsteg

Gången avslöjar tjuven: Nytt smart stöldskydd för mobiltelefoner

2006-01-24, 12:25

Tänk om mobiltelefonen kände igen dig på sättet du går och kunde avslöja en tjuv genom att han eller hon rör sig annorlunda. Heikki Ailisto vid det finländska forskningsinstitutet VTT har tagit fram en prototyp till ett sådant tjuvlarm, rapporterar Forskning & Framsteg.

När mobiltelefonen används första gången lagrar den användarens rörelsemönster i minnet. Mobiltelefonen mäter sedan kontinuerligt hur den som bär telefonen rör sig.

Om rörelsemönstret är tillräckligt annorlunda, för att en tjuv bär mobilen eller för att man rör sig extra stressat, frågar mobiltelefonen efter ett lösenord, så att bäraren kan bekräfta att det verkligen är rätt person.

Rörelsen hos användaren mäts i tre dimensioner med små sensorer. Rörelsemönstret filtreras sedan för att räkna fram ett gångartsvärde. Efter upprepade försök med 36 försökspersoner träffar filtreringen rätt i över 90 procent av fallen.

Den kritiska punkten just nu är att få fram tillräckligt små och billiga sensorer, skriver Forskning & Framsteg. Men Heikki Ailisto hoppas att de snart ska vara så små att även kreditkort ska kunna skyddas på detta vis.

Post Comment