Nyheter

Företagarna i Uppsala län frågar revisorn – men medarbetarnas råd väger tyngst

Revisorn är den vanligaste rådgivaren när det gäller firmans skötsel och utveckling, det säger 74 procent av företagarna i östra Sverige. På andra plats kommer medarbetarna, som 70 procent av företagarna vänder sig till.

Medarbetarnas råd har dock större inflytande på företagarnas handlande än revisorns. Tredje viktigaste rådgivare är familjen. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar Uppsala.

– I varje företagares vardag ställs man inför situationer där andras råd kan vara avgörande för firmans framtid. Att familjen kommer så pass högt upp som på tredje plats pekar på att företagare är på jobbet i allra högsta grad även vid köksbordet, säger Mats Olausson Länsförsäkringar Uppsala.

Det är vanligare att företagare med 5-10 anställda vänder sig till familjen än företagare med 11-49 anställda. Det är också vanligare att företagare med 11-49 anställda vänder sig till utomstående konsult, branschorganisation eller arbetsgivarorganisation för råd och stöd än bland företagare med 5-10 anställda. Kvinnliga företagare vänder sig i större utsträckning än manliga till familjemedlemmar för råd.

Undersökningen visar också hur stort inflytande företagarna upplever att dessa personers råd och stöd har över beslut och handlingar.

– Även om det är vanligare att vända sig till revisorn för råd upplevs kollegornas råd och stöd ha större inflytande över besluten. Det kan bero på att svenska företag ofta är platta organisationer med högt i tak och en hög grad av medbestämmande, säger Mats Olausson Länsförsäkringar Uppsala.

Företagarnas vanligaste rådgivare:
1. Revisor
2. Kollegor
3. Make/maka
4. Arbetsgivarorganisation
5. Utomstående konsult
6. Branschorganisation
7. Vänner

Om undersökningen
Totalt har 1 200 vd:ar eller ägare har telefonintervjuats av Research International, varav 300 i östra Sverige, under perioden 4 till 26 maj 2005. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda. I region öst ingår Stockholm, Södermanland, Uppsala, Bergslagen, Gotland och Östergötland.

Post Comment