Nyheter

Företagare stärks genom ALMIs mentorskap

ALMI Uppsala har erbjudit mentorskap till företagare i länet sedan början av 1990-talet. Vi har med andra ord lång erfarenhet av mentorskap och vet att det sker utveckling både hos adepter och mentorer som medverkar, säger Susanne Dammert, konsult på ALMI.

Adepterna är företagare och har varit igång högst tre år och har satt sin plattform för företaget. Företaget är adeptens huvudsysselsättning. När sedan adepten vill utveckla sig och företaget, då behövs något form av bollplank och det är då som mentorskapet kommer in. Den viktigaste egenskapen hos en adept är drivkraft, vilja och förmåga att arbeta mot mål, både avseende affärsutveckling och personlig utveckling.

En deltagares uttalande om ALMIs mentorprogram
– Mentorprogrammet har utvecklat mig som person och som företagare, säger Kim Persson, som driver Ekonomikonsulten i Uppland AB.

Kim Persson har varit både adept och mentor vilket har gett Kim en mycket positiv erfarenhet. Mentorerna kommer från det lokala näringslivet. De kan ha egna företag eller arbetar med företagande på olika sätt (ex bankfolk, försäkringsfolk, revisorer). Huvudsaken är att de är bra människor som har tid och engagemang att ställa upp under ett år på ideell basis för att bidra till att en företagare och dennes verksamhet utvecklas.

Adepterna får mest resultat i form av ökat självförtroende, strukturerar företaget (analyserat, arbetar mot mål, gör affärsplan) och får nya kontakter.

Mentorerna får nytt kontaktnät, känslan av att kunna bidra – möjlighet att backa upp en företagare, insyn i en helt annan bransch än mentorn själv finns inom.

Just nu är rekryteringsprocessen i full gång och det är meningen att trettiofem mentorrelationer ska sättas igång vid en kickoff i slutet av november. Det går att läsa mer och även anmäla sitt intresse på hemsidan www.mentoregetforetag.se

Mentorprogrammen är en tjänst som är väldigt konkret och som ger stor kundnytta både till adepter och mentorer. Adeptföretagen kan öka sin överlevnadsförmåga, sin tillväxt, sitt nätverk allt beroende på tid och engagemang som läggs då de arbetar strukturerat med sin mentor med utveckling av sig själva såsom företaget.

Post Comment